חשמלאי מוסמך-עובדים ולומדים

הצטרפו לקורס הנדסאי חשמל אשר מובל עלידי חברת אסם וכולל :סיוע מקצועי  במהלך הקורס,מתן מלגות למצטיינים,קיום פעיילויות גיבוש והיכרת תחומי פעילות  החברה,העשרה מקצועית ע"י בעלי מקצוע מאסם ושילוב הבוגרים המתאימים לעבודה בחברה.

משך הקורס 3 שנים (לימודי ערב).במהלך התקופה יועסקו הסטודנאים בחברה.

לקוחות שלנו

INSERT LINK CONTENTS HERE