ashot

עשות אשקלון תעשיות בע"מ היא חברה ממשלתית, חברה בת של התעשייה הצבאית‏ העוסקת בייצור של מערכות מבוססות גלגלי שיניים, גלים למנועי סילון, ממסרות לשימושים צבאיים, תעופתיים, רכבי שטח וציוד בניה.מפעל החברה שוכן באשקלון.

INSERT LINK CONTENTS HERE