תוכנית "תנופה".

"תנופה" הינו שם כולל לתוכניות הכשרה ותעסוקה של חיילים משוחררים המבאים לידי ביטוי את המעורבות העמוקה של התעשייה בשלבים השונים:

  • השפעה על תהליך הלמידה והתכנים הנלמדים בהכשרות המקצועיות.
  • קליטה "רכה" לעבודה לאחר תהליך ההכשרה.
  • הקניית אופק תעסוקתי ,מקצועי ואישי.
חברת יוניטק תלווה את התהליך לאור כל השלבים: איתור וההסברה ,ליווי במהלך הקורס,מעקב אחר ההתאקלמות בתעשייה.

חשמלאי מוסמך


ליווי של סטודנטים בקורס חשמלאי מוסמך עלפי תוכנית מוסדרת וקליטת הבוגרים בחברה מיד עם סיום ההכשרה.

טכנאי קירור ומיזוג


ליווי של סטודנטים בקורס טכנאי קירור ומיזוג עלפי תוכנית מוסדרת וקליטת הבוגרים בחברה מיד עם סיום ההכשרה.

חשמלאי מוסמך-עובדים ולומדים


העסקה בחברה בתחום החשמל ובד בבד לימודי הנדסאי חשמל אחר הצהריים. ההכשרה תתקיים בדרום.מימון מרבית ההכשרה ע"י הקרן והיחידה להכוונת חיילם משוחררים

נהיגה מעל 12 טון


ליווי של סטודנטים בקורס נהיגה מעל 12 טון עלפי תוכנית מוסדרת וקליטת הבוגרים בחברה מיד עם סיום ההכשרה.

נהיגת רכב ציבורי -עתידי


ליווי של סטודנטים בקורס נהיגה רכב ציבורי עלפי תוכנית מוסדרת וקליטת הבוגרים בחברה מיד עם סיום ההכשרה.

נהיגה עד 12 טון-עתידי


ליווי של סטודנטים בקורס נהיגה עד 12 טון עלפי תוכנית מוסדרת וקליטת הבוגרים בחברה מיד עם סיום ההכשרה.

לקוחות שלנו

INSERT LINK CONTENTS HERE